Gudstjänstteman till Filadelfiakyrkan i Stockholm.

-